Son Eklenenler : Aydın Sarı Sürücü kursu Psikoteknik Raporu En Uygun Uçak Bileti Src Belgesi
Üye Girişi

Sifremi unuttum

Kategoriler

Kullanım Koşulları

1 Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Web site : www.turkwebsiteler.com ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.
Kullanıcı : Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapmayan forum ve talep ilanı vermeyen sadece bilgileri inceleyen ve okuyan site ziyaretçileridir.
Üye kullanıcı: Sitede ücretsiz veya ücretli ürün, hizmet tanıtımı yapan forum ve talep ilanı veren sadece site kullanıcılarının okuyup inceleyebileceği bilgiler ekleyen site ziyaretçileridir.

Hizmet: turkwebsiteler.com sitesinin kullanıcı ve "Üye kullanıcı"lara faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümü.
Form sayfası: Hizmet almak isteyen "Üye kullanıcılar"ın bilgilerini "turkwebsiteler.com"a gönderdikleri / ekledikleri sayfalardır.

2. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

a) Üyelik "Web site"nin ilgili bölümünden "Üye kullanıcı" olmak isteyen kişi tarafından "Web site"ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "turkwebsiteler.com" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

b) "Hizmet"lerden faydalanmak isteyen "Kullanıcılar" form sayfasını doldurmak ve göndermek ile "Web sitesi"nde ilan yayınlama talebinde bulunmuş olurlar ve "Üye kullanıcı" olurlar. Gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan "Üye kullanıcılar" sorumludur. "turkwebsiteler.com" doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın "Web sitesi"nden den kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir.

c) Her bir "Üye Kullanıcı" kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi veya kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı kullanıcı adı ve şifre üzerinden sisteme girme teşebbüsünün tespiti halinde, "turkwebsiteler.com"un diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.

d) "Web site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve "turkwebsiteler.com" tarafından işbu sözleşme çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi "turkwebsiteler.com" tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

e) "Üye kullanıcılar"; "Web sitesi" üzerindeki "Form sayfa"larında oluşturdukları bilgilerinin ve sitenin çeşitli yerlerinde tanıtımını yaptıkları ürünlerin, yayınladıkları ilanların,mesajların, kendi web sitelerinde bulundurdukları bilgilerin; sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb haklarının çiğnememesi ,yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb.) ,pornografi veya çıplaklık içermemesi ,hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve ,site üyelerine istenmeyen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar

f) "Firma ekle", "Ürün ekle" ve "Katolog ekle" hizmetleri kurumsal "Üye kullanıcılar"ı içindir. "Üye kullanıcılar"ın firma isimleri, iletişim bilgileri, firma ve ürün hakkında bilgileri web adresleri "Web site"de yayınlanır. E-posta adresi, ücretli hizmetlerde istenen fatura adresi, vergi no'su ve vergi dairesi bilgileri sitede yayınlanmaz (Gizlilik ilkelerine bağlı olarak üçüncü kişiler ile paylaşılmaz).

g) Taleplerde ve ilanlarında bilgi ekleyen kullanıcı "Üye kulanıcı" olur ve "Üye kullanıcılar" ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur."turkwebsiteler.com", "Üye kullanıcılar"ın eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri "turkwebsiteler.com" , "Web site"de yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir.
h) "Üye kullanıcı"lar; "turkwebsiteler.com"un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

i) "turkwebsiteler.com" iş bu sözleşmede tanımlı olan hizmetleri daha etkili sağlamak için "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya yenilemeler yapabilir.

3."Web Site"nin Kullanım Şartları

a) "Web sitesi," "Kullanıcı" ve "Üye kullanıcılar" arasında ürünler, hizmetler,ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım yapıldığı sanal buluşma ortamıdır,"turkwebsiteler.com"un başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. "turkwebsiteler.com" "Web Sitede"; "Kullanıcı" ve "Üye kullanıcılar"a ürün, hizmet ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır." turkwebsiteler.com"un işlettiği "Web sitesi" üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) "Kullanıcı"lar ve "Üye kullanıcılar" hizmet kullanım şartları ve "Web site"nin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) "Web sitesi"nde sunulan "Hizmet"ler, "Kullanıcı" ve "Üye kullanıcılar" tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. Kullanıcılar ve "Üye kullanıcılar" site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. "Kullanıcı" ve "Üye kullanıcılar", "turkwebsiteler.com" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "turkwebsiteler.com" ;"Web sitesi" içerisinde yayınlanmakta olan metinleri, resimleri, metinleri, ikonları, veritabanları, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul eder. "turkwebsiteler.com" ;"Kullanıcılar" ve "Üye kullanıcılar"ın, "Web site"sinde yayınlanan iletişim formlarından birbirlerine gönderdikleri mesajların içeriğinden,verilen puanlardan sorumlu değildir. ve "Kullanıcı"lar ve "Üye kullanıcılar"ın işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "turkwebsiteler.com" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

d) "Üye kullanıcılar" ;"turkwebsiteler.com" tarafından işletilen "Web sitesi"nde ilan yayınlayabilmeleri için verilen bilgileri üçüncü şahıslara bildirmek sonucu,"turkwebsiteler.com"un ve/veya üçüncü şahısların uğrayacağı zararlardan doğan hukuki ceza ve yükümlülüklerden sorumludur.

e) "Üye kullanıcılar"ın, "turkwebsiteler.com tarafından işletilen "Web sitesi"nde sunulan "Hizmetler"den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "Üye kullanıcılar"ınların sorumluluğundadır. "Üye kullanıcılar"ın, bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan "turkwebsiteler.com"un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

f) "Üye kullanıcılar" tarafından eklenen ürün, firma, hizmet resimlerinin,grafiklerinin,fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu bilgileri ekleyen "Üye kullanıcılar"ın sorumluluğundadır. "turkwebsiteler.com" "Üye kullanıcılar"ın eklediği ürün, firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

g) "turkwebsiteler.com"; "Üye kullanıcılar"ın eklediği bilgilerin,resimlerin,grafiklerin,fotoğrafların, "Web sitesi"nde yayınlanma şekline, yerine hangi kategori altında bilgilerin yayınlanacağına karar verme ve değiştirme hakkına sahiptir."turkwebsiteler.com", "Web sitesi"nin ve kategorilerin içeriği ile uyumlu olmayan, uygunsuz ve müstehcen içeriği olan bilgileri eklememe ve kaldırma hakkına sahiptir ve bu tip bilgilerden doğacak zarar ve hukuki yükümlülüklerden "Üye kullanıcılar" sorumludur.

j) "turkwebsiteler.com" , "Web sitesi"nde ücretsiz ve ücretli "Hizmetler"inde sınırlı alanları "Üye kullanıcılar"ına bilgi paylaşma, ilan verme hizmeti olarak sunmaktadır. "turkwebsiteler.com" hizmet alanlarının sınırlarının tespit edilmesi ve değiştirilmesi hakkına sahiptir. "Üye kullanıcılar" hizmetlerde sunulan sınırlamaları ve değişiklikleri kabul ederler.

k) "Üye kullanıcılar" , "turkwebsiteler.com" tarafından işletilen "Web site" nin ve bu site üzerinden yapılan ticari işlemlerinin,"Hizmetler"in işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; kendileri için ikinci bir kullanıcı kaydı yaparak kendileri hakkında olumlu bir mesaj, başka kullanıcılar için olumsuz bir mesaj bırakmak gibi yollarla sistemdeki geri bildirim mekanizmasını bozmamakla; site üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.

l) "Web sitesi"ne kaydolan "Üye kullanıcılar" kayıt formunu doldururken şahısları ve firmaları hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceklerini,üyelik bilgilerini doğru ve güncel tutacaklarını kabul etmiş olurlar. "turkwebsiteler.com", "Üye kullanıcılar" tarafından verilen bilgilerin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse ilgili "Kullanıcı üye"nin kaydını silebilir. Eğer "Kullanıcı üye" bir firmayı/kurumu temsilen üye olduysa bu metin, temsil edilen firma/kurumu bağlamaktadır.

m)"Üye kullanıcı", yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti ilan olarak arzedemeyeceği ve teklif gibi "Web site" aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler "turkwebsiteler.com" tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikte ihracına karar verilen "Üye kullanıcı"nın bakiye üyelik ücreti iade edilmez. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk "Üye kullanıcı"ya aittir, herhangi bir sebeple "turkwebsiteler.com"un bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.

n) İlana sunulan ve "Web site" aracılığı ile satın alınan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde "Üye kullanıcılar"lar sorumludur. Bu hususta "turkwebsiteler.com" muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir.
Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan "Üye kullanıcı" , teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı satıcı "Üye kullanıcı"ya yöneltecektir.

o) Sözleşmeye aykırılık hallerinde "turkwebsiteler.com"un maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme "www.turkwebsiteler.com" web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme, "Web sitesin"de yapılan faaliyetin "turkwebsiteler.com" tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. "turkwebsiteler.com" işini, ticari ortaklığını ve Sözleşme "www.turkwebsiteler.com" web sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

p) "Üye kullanıcı"; "turkwebsiteler.com"un,yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde "Üye kullanıcı"ların bilgilerinin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun "turkwebsiteler.com"dan tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder

4.Firma, Ürün, İlan, Katolog Ekle Hizmetini kullanan "Üye kullanıcılar"ın Hak ve Yükümlülükleri

a) Firma, Ürün,İlan ekleyen "Üye kullanıcılar"ın firma ismi, web adresleri, telefon ve faks numaraları ve firma hakkında bilgileri (turkwebsiteler.com tarafından her bölüm için tanımlanmış özel sayıda karakter sınırlaması dahilinde) "Üye kullanıcılar"ın ifadeleri ile sitede yayınlanır. Bu hizmet ücretsizdir. E-posta adresi sitede yayınlanmaz. "turkwebsiteler.com","Üye kullanıcı"nın e-postasını "Üye kullanıcı" ile iletişime geçmek için kullanabilir. Bu bilgi üçüncü şahıslarla gizlilik ilkeleri çerçevesinde paylaşılmaz.

b) Firma,Ürün,İlan,Katolog ekle hizmetinde "Üye kullanıcılar"a ait ürün bilgileri "turkwebsiteler.com" tarafından uygun görülen kategori altında yayınlanır. "turkwebsiteler.com", "Web site" site içeriği ile uyumlu olmayan ürün bilgilerini yayınlamama ve "Web site"den kaldırma hakkına sahiptir."Üye kullanıcı" ürün bilgilerini "turkwebsiteler.com" iletişim adreslerinden yetkili çalışanlara ulaşarak kaldırma veya değiştirme hakkına sahiptir.

c) "Üye kullanıcılar" ücretsiz olarak "1 adet katolog ekle" hizmetinden yararlanabilir.Ücretsiz Katolog hizmetini alan "Üye kullanıcılar" katologlarında "turkwebsiteler.com" tarafından belirlenen sayıda ürün ilanı sunumu yapabilmektedirler.Ücretli "Üye kullanıcılar","turkwebsiteler.com" tarafından belirlen sayıda birden fazla katolog ekleme hakkına sahiptir.

5. Ücretli Hizmetlerden Yararlanan "Üye kullanıcılar"ın Hak ve Yükümlülükleri

a) "turkwebsiteler.com","Web sitesi"nde "turkwebsiteler.com" tarafından belirlenen miktarda ücret ödeyen "Üye kullanıcılarını"; "Gold Üye",olarak isimlendirme, ücret ödemeyen "Kullanıcılarını"; "Standart Üye"olarak isimlendirme ve bu isimleri sonradan değiştirme yada başka isimler ekleme hakkına sahiptir.

b) "Gold Üye"ler ve "Web site"de "Vitrin İlanı" hizmeti ile "Sektör sponsorlukları" hizmetlerinden yararlanan "Üye kullanıcılar", "turkwebsiteler.com" tarafından belirlenen ayrıcalıklı haklara sahiptir.

c) "Gold Üye"lik, "Vitrin İlanı", "Sektör sponsorluğu" hizmetleri için ; "Hizmet " alınacak süreye göre (gün, ay veya yıl olarak) "turkwebsiteler.com tarafından bir ücret talep edilir.Ücretli hizmetlerden yararlanacak olan üye kullanıcı ve "Web site"deki ilgili "Hizmete" ait sözleşme formunu doldurduğuna bu formda yazan zaman dilimi boyunca belirlenen ücreti ödeyeceğini kabul etmiş olur.

d) Üye kullanıcı Ücretli bir hizmet için sözleşme formunu doldurup,Ücretli hizmetlerden yararlanmaya başladıktan sonra bu aldığı hizmetten vazgeçme hakkına sahip değildir ve hangi sebeple olursa olsun ödediği ücreti iade olarak geri isteyemez,sözleşme formunda ödemeyi taahhüt ettiği ücreti ödemeyeceğini iddia edemez.Üye kullanıcı; Ücretli Hizmetler için kendisinin doldurduğu sözleşme formunda, yazan miktarda ücreti ödeme zorundadır.

e) "turkwebsiteler.com","Üye kullanıcı"ların aldıkları "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini "Websitesi"nin üyelikle ilgili bölümünde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. "Web sitesi"nde aksi belirtilmediği takdirde, "Websitesi"ndeki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

6. turkwebsiteler.com'un Hak ve Yükümlülükleri

a) "turkwebsiteler.com","Web site"de yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımına, içeriğine, "Üye kullanıcılar" tarafından oluşturulan "Web site"deki "Form sayfası" ve tüm bilgilerin hangi alt sayfalarda yayınlanacağına "turkwebsiteler.com" karar verir. Firma ve ürün tanıtımı yapan "Üye kullanıcılar"ın eklediği web site adreslerine "turkwebsiteler.com" tarafından iletilen "Web sitesi" sitesi link verir ve link verilen sitelerdeki bilgilerin doğruluğundan "turkwebsiteler.com" sorumlu değildir.

b) "turkwebsiteler.com", işlettiği "Web sitesi" ile "Kullanıcı" ve "Üye kullanıcılar"ı buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır."Üye kullanıcılar" arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda " turkwebsiteler.com" arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

c) "Üye kullanıcılar", "Web sitesi"nde oluşturdukları "Form sayfa"larıyla "turkwebsiteler.com"a;bu bilgileri "Gizlilik Politikası" çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırlar.

d) "turkwebsiteler.com" Ücretli "Vitirin ilanı" ve "Sektör sponsorlukları" hizmetlerinden yararlanan "Üye kullanıcı"lara ve "Gold üye"lere verdiği hakları,ayrıcalıkları promosyonları sebep göstermeksizin değiştirebilir. turkwebsiteler.com sitenin işleyişini bozabilecek etkinliklerde bulunan üyelerin sahip oldukları hakları ve ayrıcalıkları; önceden yapılmış bir 'Gold Üyelik', 'Vitirin ilanı', 'Sektör sponsorluğu' hizmetleri Anlaşması olsa dahi ve yapılan anlaşma süresi dolmasa dahi değiştirme hakkına sahiptir. Ücretli hizmetler kapsamına giren "Vitirin ilanı" ve "Sektör sponsorlukları" hizmetlerinden yararlananlardan ve "Gold Üye"lerden, talep edilen ücret, "turkwebsiteler.com" tarafından belirlenir.Ücretli "Vitirin ilanı" ve "Sektör sponsorlukları" hizmetlerinden yararlanan "Üye kullanıcı"ve "Gold üye"lerin işbu sözleşmede belirlen kurallara aykırı davranması durumunda "turkwebsiteler.com"a ödediği ücreti geri talep etme hakkına sahip değildir.

e) "turkwebsiteler.com" Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme , Hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir."Kullanıcı"lar;"Üye kullanıcı" olduklarında bu hakları kabul etmiş sayılırlar.

f) "turkwebsiteler.com", dilediği zaman "Üye kullanıcı"nın üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçiçi veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

g) "turkwebsiteler.com" ;"www.turkwebsiteler.com" web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse "turkwebsiteler.com" bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

h) "turkwebsiteler.com", "Web site"de yer alan "Üye kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "Üye kullanıcı" bilgilerini, " Üye kullanıcı " güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

ı) " turkwebsiteler.com ", " Web sitesi"nde sunulan "Hizmet"leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; " Üye kullanıcı "ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri " Üye kullanıcı "lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. " turkwebsiteler.com ", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye kullanıcı"lar sistem dahilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hasıl olduğunda "turkwebsiteler.com" bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine "turkwebsiteler.com"sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üye kullanıcı’nın vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk " Üye kullanıcı"ya ait olacaktır."turkwebsiteler.com"un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

j) " Web site " üzerinden, " turkwebsiteler.com "un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler " Üye kullanıcı " tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "turkwebsiteler.com " tarafından sağlanmış olabilir ve "Web site"sini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya "Web site" veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. " Web site "si üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında " turkwebsiteler.com "un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

7.Diğer Hükümler

7.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) "Web sitesi"nde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları "turkwebsiteler.com"tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde "turkwebsiteler.com" zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b)"www.turkwebsiteler.com" (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (turkwebsiteler.com’un telif haklarına tabi çalışmalar) "turkwebsiteler.com"a ait ve/veya "turkwebsiteler.com" tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır."Kullanıcılar"; "turkwebsiteler.com" hizmetlerini, "turkwebsiteler.com" bilgilerini ve "turkwebsiteler.com"un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "turkwebsiteler.com"un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı "turkwebsiteler.com"dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.Kullanıcılar "turkwebsiteler.com" un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c) "turkwebsiteler.com"un; " turkwebsiteler.com hizmetleri, " turkwebsiteler.com " bilgileri, " turkwebsiteler.com " telif haklarına tabi çalışmaları, " turkwebsiteler.com " ticari markaları, " turkwebsiteler.com " ticari görünümü veya " www.turkwebsiteler.com web sitesi" vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7.2.Gizlilik Politikası

"turkwebsiteler.com", "Websitesi"nde " Üye kullanıcı "lar ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. "turkwebsiteler.com" " Kullanıcı"lara ait gizli bilgileri işbu sözleşmenin 3.p maddesinde belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

7.3.Sözleşme Değişiklikleri

"turkwebsiteler.com" tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Web site"de ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye kullanıcı "nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.4.Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "turkwebsiteler.com"un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği,kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda "turkwebsiteler.com" tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz "Web site" "Hizmetler"ini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda "turkwebsiteler.com" "Hizmet"ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

7.5.Ek Hizmetler

" Üye kullanıcı "lar, yukarıda sayılan "Hizmet"lere ek olarak aşağıda sayılan ek "Hizmet"lerden, ek "Hizmet"lere ilişkin "turkwebsiteler.com" tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.
1."turkwebsiteler.com" Destek Hizmeti
2."turkwebsiteler.com" özel Web Hizmeti
" turkwebsiteler.com " yukarıdakilere ek olarak başka ek "Hizmet"ler tanımlayabilir; " Üye kullanıcı "lar bu ek "Hizmet"lerden " turkwebsiteler.com " tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

7.6.Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme " Üye kullanıcılar " "Website"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir." "Üye kullanıcılar"ın üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.
"turkwebsiteler.com", "Üye kullanıcılar"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve "Hizmet"lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve "Üye kullanıcılar"lar fesih sebebiyle "turkwebsiteler.com"un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:
a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin "Üye kullanıcı" tarafından sitede satıma arz edilmesi ve bu durumun "$site" tarafından tespit edilmesi
b) "Üye kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması
c) "Üye kullanıcılar" ın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması
d) "Üye kullanıcı"nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması
f) "Üye kullanıcılar"ların "Web site"ye virüs bulaştırmak suretiyle "Website"yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.


9.6.Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.